Дорнод аймаг дахь ХЭҮК-ын ахлах мэргэжилтэн Дамдинсүрэнгийн Дугарсүрэн
Утас: 70582122
Цахим шуудан: dornod@mn-nhrc.org
Хаяг: Дорнод аймаг, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын II байр

Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх цагийн хуваарь


Гариг

Цаг

Даваа

08:00-12:00

13:00-17:00

Мягмар

08:00-12:00

13:00-17:00

Лхагва

08:00-12:00

13:00-17:00

Пүрэв

08:00-12:00

13:00-17:00

Баасан

08:00-12:00

13:00-17:00

Нөхөн үржихүйн асуудлаар дүн шинжилгээ хийв
2017-10-14

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Өсвөр насны охидын нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрхийн асуудлаар дүн шинжилгээг 2017 оны 10 сарын 09-13-ны өдрүүд хийж ажиллав. Дүн шинжилгээний үр дүнг Комиссоос Монгол улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 17 дахь илттгэлд тусган, Улсын их хуралд өргөн барихаар төлөвлөн ажиллаж байна  ...

Дүн шинжилгээ хийв
2017-10-14

Хүний эрхийн Үндэсний комиссын даргын баталсан удирдамжийн дагуу тус аймаг дахь байгаль орчин уул уурхайн салбар дахь хүний эрхийн нөхцөл байдалд 2017 оны 10 сарын 09-13-ны өдрүүд дүн шинжилгээг хийж ажиллав. Дүн шинжилгээ хийх ажлын хүрээнд Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас авсан мэдээлэлд үндэслэн хийв. Энэхүү дүн шинжилгээний талаарх мэдээллийг нэгтгэн ХЭҮК-оос НҮБ-ийн хөгжлийн хөтөлбөр болон Байгалийн нөөцийн...

Өнөөдөр охидын эрхийн өдөр
2017-10-11

Охидын хүний эрхийн асуудал тэр дундаа бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж буй асуудал дэлхий нийтийн хэмжээнд анхаарал татаж байна. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын Хүн ам, хөгжлийн комисст илгээсэн мэдээлэлд дэлхийн өнцөг булан бүрт 18-аас доош насны 150 сая орчим охид бэлгийн халдлагад өртөж байгаагийн 50 хувь нь 16-аас доош насны охид байна. Энэхүү бэлгийн хүчирхийллийн асуудал манай улсын хэмжээнд мөн адил өндөр хувьтай байна. Улсын ерөнхий прокурорын газраас...

Мэргэжлийн хяналтын газрын үйл ажиллагаанд шалгалт хийж байна
2017-09-28

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Гомдол хяналт шалгалтын хэлтсийн ахлах референт Л.Дүгэрсүрэн удирдан ахлах мэргэжилтэн Д.Дугарсүрэн нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр тус аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалтыг 2017 оны 09 дүгээр сарын 25-29-ний өдрүүд хийж гүйцэтгэж байна. Хяналт шалгалтыг тус газрын Экспорт, импорт, хил хорио цээрийн хэлтсийн албан хаагчдаас судалгаа авч, хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй...

Хөдөлмөрлөх эрхийн сургалтад хамрагдав
2017-09-18

Хүнийн эрхийн Үндэсний комисс, Үйлдвэрчний эвлэл, Фридрих эбертийн сантай хамтран Хэнтийн аймгийн Дадал суманд зохион байгуулагдсан "Хөдөлмөрлөх эрх" зүүн бүсийн сургалтад 2017 оны 09 дүгээр сарын 11-12-ны өдрүүдэд хамрагдаж, өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд Дорнод аймагт Хөдөлмөрлөх эрхийн хүрээнд хийсэн ажил, хамтын ажиллагааны талаар мэдээлэл хүргэн оролцлоо....

Мэдээлэл хүргэн ажиллав
2017-05-23

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын нийт 25 албан хаагчдад 2017 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр "Ажлын байрны бэлгийн дарамт” сэдвээр 40 минутын мэдээлэл хийж, хүний эрхийн чиглэлээр гарсан шинэ гарын авлага, тараах материалыг түгээн ажиллав....

Мэдээлэл хүргэн ажиллав
2017-05-23

Аймгийн ЗДТГ, Дорнод залуучуудын нэгдэлээс 2017 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгуулсан "Эрүүл нийгэм-таны оролцоо” аяны хүрээнд зохион байгуулсан залуучуудын оролцоо уулзалтад оролцож ХЭҮК-ийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл хүргэж, брошур тараан ажиллав....

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд хяналт шалгалт хийлээ
2017-04-21

Хүний эрхийн үндэсний комиссын даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2017 оны 04 сарын 13-14-ний өдрүүдэд Дорнод аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны Цагдан хорих байрны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ. Хяналт шалгалтаар илэрсэн нөхцөл байдлын талаар илтгэх хуудас боловсруулан хүргүүлэн ажиллав...

Хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ
2017-04-21

Хүний эрхийн үндэсний комиссын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Дорнод аймгийн Цагдаагийн газрын саатуулах, баривчлах байрны үйл ажиллагаанд хяналтыг 2017 оны 04 сарын 17-18-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэлээ. Хяналт шалгалтаар илэрсэн нөхцөл байдал, цаашид авах арга хэмжээний талаарх илтгэх хуудсыг хүргүүлэн ажиллав....

Хүний эрхийн талаар мэдээлэл хийв
2017-02-23

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хүсэлтээр тус газрын 60 гаруй ажилтан албан хаагчдад 2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр 30 минутын хугацаанд Хүний эрхийн Үндэсний комиссын үйл ажиллагаа болон хүний эрхийн талаарх товч ойголтыг хүргэж ажиллав....

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс орон нутагт

info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК