Дорнод аймаг дахь ХЭҮК-ын Референт Дамдинсүрэнгийн Дугарсүрэн
Утас: 70582122
Цахим шуудан: dornod@mn-nhrc.org
Хаяг: Дорнод аймаг, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын II байр

Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх цагийн хуваарь


Гариг

Цаг

Даваа

08:00-12:00

13:00-17:00

Мягмар

08:00-12:00

13:00-17:00

Лхагва

08:00-12:00

13:00-17:00

Пүрэв

08:00-12:00

13:00-17:00

Баасан

08:00-12:00

13:00-17:00

Зэрэг дэвийн журам шинэчлэгдэв
2019-02-25

Монгол улсын их хурлаас 2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 21 дугаар тогтоолоор "Төрийн захиргааны албан тушаалынзэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам”-ыг баталсан. Энэхүү журмаар өмнө нь зохицуулж байсан харилцааг илүү дэлгэргүйн тодорхой болгож өгсөн болно. Тухайлбал: Зэрэг дэв олгох шалгуурт нийт төрийн албанд ажилласан жил, өмнөх ангилалд ажилласан жил, тухайн ангилалд ажилласан жилийг харгалзаж байхаар тусгасан байна. Мөн зэрэг ахиулах шалгуурыг тухайн ангилалд ажилласан жил нэмэгдэх...

Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын ажлыг улирал тутам дүгнэнэ
2019-01-23

Засгийн газар 2019 оны нэгдүгээр сарын 01-ний өдрөөс төрийн албан хаагчдын цалинг инфляцийн түвшинтэй уялдуулан найман хувиар нэмсэн. Үүнтэй уялдуулан төрийн албан хаагчдыг хариуцсан ажилдаа эзэн болж, иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй, түргэн шуурхай үйлчилж байхыг шаардан ажиллаж байна. Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам”-ыг хэлэлцэн баталлаа. Одоогийн журмаар төсвийн шууд...

ахмадуудын эрхийн талаар
2019-01-23

Монгол улсын Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн тогтоолоор Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэхээр болсон. 1.Нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа болон цэргийн тэтгэврийг 24,000 (хорин дөрвөн мянган) төгрөгөөр, 2. Нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа бүрэн тэтгэврийн болон цэргийн тэтгэврийн доод хэмжээг 310,000 (гурван зуун арван мянган) төгрөгөөр, нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа хувь тэнцүүлэн тогтоосон тэтгэврийн доод хэмжээг 270,000 (хоёр зуун далан мянган)...

шинэчлэн найруулсан хуулийн тухай
2019-01-23

Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай хууль 2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр шинэчлэн найруулан батлагдан 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж байна. Уг хууль нь өмнө үйлчилж байсан согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай хуулинд байсан албадан хөдөлмөрлөхтэй холбоотой бүх зохицуулалтыг хассан. Мөн Албадан эмчлэхтэй холбоотой харилцааг иж бүрэн тусгасан онцлогтой байна....

КОМИССООС 2018 ОНД ДОРНОД АЙМАГТАЙ ХОЛБООТОЙ ГАРГАСАН ЗӨВЛӨМЖ
2018-11-19

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3-д Комиссын гишүүн нь аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагаа нь хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчиж болзошгүй тохиолдолд шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд зөвлөмж гаргаж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэхээр заасан. Энэ эрхийн хүрээнд: 2018 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдөр Хурдан морь унаач хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай 1\05 дугаартай зөвлөмж хүргүүлсэн. Зөвлөмжөөр...

Хүний эрхийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийв.
2018-11-16

Комиссын 2018 оны төлөвлөгөөний дагуу Тодорхой сэдвийн хүрээнд орон нутаг дахь хүний эрхийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж ажилладаг. 2018 оны 11 сард Хөдөлмөрийн мөлжлөгийн хэлбэр, түүний шалтгаан нөхцөлийн талаарх мэдээллийг комиссоос иргэдэд өгсөн хууль зүйн зөвлөгөө, гомдлын хүрээнд боловсруулав. Комиссийн Дорнод аймаг дахь ажилтанд хөдөлмөрлөх эрхийн хүрээнд дараах асуудлаар хандсан байна. ·Ажил олгогчийн дарамт шахалт 3 ·Ажилд ялгаварлан гадуурхдаг 1 ·Ажлын байрны нөхцөл нь хэвийн бус...

Иргэдийн гомдлыг шийдвэрлэн ажиллав
2018-10-26

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь орон нутагт буюу аймаг бүрт 1 ажилтан 2014 оноос ажиллаж эхэлсэн. Энэ хугацаанд хүний эрхийн тодорхой гомдол, хүсэлтийг тухай бүр хүлээн авч, холбогдох ажиллагааг хийж, зөрчлийг арилгуулахаар Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмж хүргүүлэн ажилладаг. 2018 оны 10 сарын байдлаар Комиссын Дорнод аймаг дахь ажилтанд 10 гомдол хүлээн авснаас Төрийн байгуулага албан тушаалтны хууль бус үйл ажиллагаатай холбоотой 1, Хохирол нөхөн төлүүлэх тухай 2, Халдашгүй чөлөөтэй байх...

Дүн шинжилгээ хийж ажиллав
2018-10-26

Тодорхой сэдвийн хүрээнд аймаг орон нутаг дахь хүний эрхийн нөхцөл байдлыг судлах ажлын хүрээнд Өсвөр насны хүүхэд, залуусын согтуурах, мансуурах, донтох байдлын талаарх мэдээллийг цуглуулан дүн шинжилгээ хийж ажиллав Дүн шинжилгээний хүрээнд тус аймаг дахь өсвөр насны хүүхдийн хар тамхи мансууруулах бодис хэрэглэхтэй холбоотой гэмт хэрэгт холбогдсон шалтгаан нөхцөл, архидан согтуурч эрүүлжүүлэгдсэн тоо баримт зэрэгт үндэслэн уг хэрэг зөрчлөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаарх санал...

Хүний эрхийн дүн шинжилгээ хийв
2018-10-26

Аймаг, орон нутаг дахь хүний эрхийн нөхцөл байдлыг судалж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлын хүрээнд дүн шинжилгээ хийж ажиллав. Дүн шинжилгээний хүрээнд тус аймаг дахь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нөхөн үржихүй, өсвөр насны охидын жирэмслэлт, насанд хүрээгүй хүүхдийг хүчиндэх гэмт хэргийн мэдээллийг хөндөж, цаашид анхаарах асуудлын талаар санал боловсруулан ажиллав...

Сургалт зохион байгуулав
2018-10-26

Дорнод аймгийн Шүүхийн шиийдвэр гүйцэтгэх албаны 10 албан хаагчдад 2018 оны 10 сарын 22-ний өдөр "Хөдөлмөрлөх эрх” сэдвээр 40 минутын мэдээлэл хийж ажиллав. Мэдээллийн хүрээнд албан хаагчдаас Хөдөлмөрлөх эрхийн чиглэлээр 10 асуулт бүхий санал асуулга авч ажиллав  ...

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс орон нутагт

info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК