Төмөрбаатарын БАЯРЦЭЦЭГ - Референт
Утас: 70592622
Цахим шуудан: dundgovi@mn-nhrc.org
Хаяг: Дундговь аймаг, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын байрны II давхарт, 214б тоот өрөө

Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх цагийн хуваарь


Гариг

Цаг

Даваа

08:00-12:00

13:00-17:00

Мягмар

08:00-12:00

13:00-17:00

Лхагва

08:00-12:00

13:00-17:00

Пүрэв

08:00-12:00

13:00-17:00

Баасан

08:00-12:00

13:00-17:00

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТ БОЛЛОО
2018-12-10

Дундговь аймгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн чуулга уулзалт "Хандлагыг өөрчилж-Хамтдаа хөгжье" уриан дор болж 15 сумын төлөөлөл ирж оролцлоо. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хүүхэд, асран хамгаалагчдад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх, нийгмийн хамгааллын асуудал, хөдөлмөр эрхлэх боломжийг танилцуулж, тулгамдаж байгаа асуудлыг сонсох, санал санаачлагыг орон нутгийн удирдлагад уламжлах зорилгоор чуулганыг зохион байгууллаа. Чуулганы үйл ажиллагааг нээж аймгийн Засаг дарга О.Бат-Эрдэнэ...

Аймгийн Цагдаагийн газрын баривчлах болон саатуулах байранд хяналт шалгалт хийлээ
2018-11-18

Аймгийн Цагдаагийн газрын Саатуулах, баривчлах байранд саатуулагдсан болон баривчлагдсан этгээдийн Монгол Улсын үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрхийн хэрэгжилт, хүний эрхийн үндсэн зарчимд хэрхэн нийцэж буйг газар дээр нь шалгаж илэрсэн хүний эрхийн зөрчлийг арилгуулах, таслан зогсоох, зөрчил гаргасан албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулах, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Комиссын гишүүний зөвлөмж, шаардлагыг хүргүүлж хүний эрхийг сахин хамгаалахад...

Аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар хяналт, шалгалт хийлээ
2018-11-18

Дундговь аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын цагдан хорих байранд цагдан хоригдож буй сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийн Монгол улсын хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрхийн хэрэгжилт, хүний эрхийн үндсэн зарчимд хэрхэн нийцэж буйг газар дээр нь шалгаж илэрсэн хүний эрхийн зөрчлийг арилгуулах, таслан зогсоох, зөрчил гаргасан албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулах, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Комиссын гишүүний зөвлөмж, шаардлагыг хүргүүлж хүний эрхийг...

Аймгийн онцгой байдлын газар хяналт, шалгалт хийлээ.
2018-11-18

Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Цэргийн албаны тухай хууль, Цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, олон улсын гэрээнд заасан хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн нөхцөл, хөдөлмөрийн үр дүнд тохирсон цалин хөлс авах, амрах болон бусад эрхийн хэрэгжилтийг шалгаж, хөдөлмөрлөх эрхийг баталгаатай хангуулах талаар холбогдох...

Төрийн байгууллагуудтай хамтран сумдад хүний эрхийн сургалт хийлээ
2018-11-18

Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт, Дэрэн, Луус, Дэлгэрхангай сумуудад аймгийн Цагдаагийн газар, Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Хууль зүйн туслалцааны төвийн аймаг дахь өмгөөлөгч, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар зэрэг байгууллагатай хамтран сургалтыг явууллаа. Сургалтыг тус сумдын төрийн албан хаагч болон иргэд, сургалтуудыг зохион байгуулж, үнэ төлбөргүй хууль зүйн зөвлөгөө өглөө. Сургалтын хөтөлбарийн дагуу Хүний эрхийн үндсэн ойлголт, Хүний эрхэд суурилсан хандлагыг Хүний эрхийн...

Сумдад хүний эрхийн сургалт хийлээ
2018-11-18

Аймгийн Дэлгэрцогт, Дэрэн, Луус, Дэлгэрхангай, Гурвансайхан, Өндөршил нийт 6 сумдын сумдын төрийн албан хаагч болон иргэдийн хүний эрхэд суурилсан хандлага, мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн харилцаа болон зөрчил маргаанаас урьдчилан сэргийлэх, иргэний эрх үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор "Хүний эрхийн нээлттэй” өдөрлөгийг зохион байгуулах төслийг хэрэгжүүллээ.Төслийн дагуу Дэлгэрцогт, Дэрэн, Луус, Дэлгэрхангай сумуудад аймгийн Цагдаагийн газар, Үйлдвэрчний...

Сургалт зохион байгууллаа
2018-11-18

 Дундговь аймгийн Статистикийн хэлтсийн захиалгын дагуу 2018 оны 10 дугаарын 31-ний өдөр "Хүний эрхийн тухай ойлголт”, "Жендэрийн эрх тэгш байдал ба хүний эрх” сэдвээр 120 минутын сургалт хийлээ. Сургалт Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудын өрөөнд болж, нийт 8 оролцож, үүнээс 7 эмэгтэй, 2 эрэгтэй хүн хамрагдлаа. Мэдээллийн хүрээнд ХЭҮК-ын танилцуулга болон хүний эрхийн зарчмууд, төрийн хүлээх үүрэг, хүний эрхийн хязгаарлалт, хариуцлага, хүний эрхийг хамгаалахад тулгардаг бэрхшээл, төрийн...

Говийн бүсийн жендэр, хүний эрхийн сургагч багш нарыг бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулж байна
2018-10-23

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Ж.Бямбадоржоор ахлуулсан баг өнгөрсөн 7 хоногт Өмнөговь аймагт ажилласан бол мөн тус аймагт 2018 оны 10 дугаар сарын 23, 24-ны өдрүүдэд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн П.Оюунчимэгээр ахлуулсан Ажлын хэсэг "Жендэр, хүний эрхийн сургагч багш" бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулж байна....

Дундговь аймгийн Луус сумын бичил уурхайчдад сургалт хийлээ
2018-10-22

 Аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Нийгмийн даатгалын газар, Онцгой байдлын газар, Татварын газруудтай хамтран 2018 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр бичил уурхайчдыг хууль эрх зүйн болон хүний эрх, жендэрийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор сургалт зохион байгууллаа. Сургалтын хөтөлбөрийн дагуу бичил уурхайчдад "Жендэрийн эрх тэгш байдал ба хүний эрх ” сэдвээр сургалт хийв. Сургалтад нийт 59 хүн оролцсоноос эрэгтэй-39, эмэгтэй-20 хамрагдлаа....

Аймгийн ИТХ-ын ГХУССЗөвлөлтэй хамтран ажиллав
2018-10-22

 Àéìãèéí ÈÒÕ-ûí Ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ñàëáàð çºâëºë, Öàãäààãèéí ãàçàðòàé õàìòðàí Äóíäãîâü àéìãèéí Ãóðâàíñàéõàí ñóìûí òºðèéí àëáàí õààã÷ áîëîí èðãýäýä õóóëü ýðõ ç¿éí áîëîí õ¿íèé ýðõèéí зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ñóðãàëòûã 2018 оны 10 дугаар сарын 16-ний өдөр çîõèîí áàéãóóëëàà. ÕݯÊ-ûí àéìàã äàõü ðåôåðåíò Ò.Áàÿðöýöýã "Õ¿íèé ýðõèéí çºð÷èë" ñýäýâò ñóðãàëò...

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс орон нутагт

info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК