Зэрэг дэвийн журам шинэчлэгдэв
2019-02-25

Монгол улсын их хурлаас 2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 21 дугаар тогтоолоор "Төрийн захиргааны албан тушаалынзэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам”-ыг баталсан. Энэхүү журмаар өмнө нь зохицуулж байсан харилцааг илүү дэлгэргүйн тодорхой болгож өгсөн болно. Тухайлбал: Зэрэг дэв олгох шалгуурт нийт төрийн албанд ажилласан жил, өмнөх ангилалд ажилласан жил, тухайн ангилалд ажилласан жилийг харгалзаж байхаар тусгасан байна. Мөн зэрэг ахиулах шалгуурыг тухайн ангилалд ажилласан жил нэмэгдэх...

Тогтвортой хөгжлийн зорилтын хэрэгжилтийг орон нутагт үнэлж байна
2019-01-31

Хүний эрх-Хөгжил төвийн салбар болох Хэнтий аймгийн Мөнгөн хуримтлалын бүлгүүд, төрийн байгууллага, ТББ-ын төлөөлөл бүхий ажлын хэсэг ТХЗорилтын 8 дахь зорилго буюу "Зохистой хөдөлмөр эдийн засгийн өсөлт"-ийг нэмэгдүүлэхэд анхаарлаа хандуулан ажиллаж байна. Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй хувийн хэвшлийн байгууллага нь хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахгүй байгааг таслан зогсооё энэ асуудлаас хүний хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчиж байна, удирдлагуудыг үүнд анхаарлаа хандуулахыг уриалж 2019 оны 01-р...

Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын ажлыг улирал тутам дүгнэнэ
2019-01-23

Засгийн газар 2019 оны нэгдүгээр сарын 01-ний өдрөөс төрийн албан хаагчдын цалинг инфляцийн түвшинтэй уялдуулан найман хувиар нэмсэн. Үүнтэй уялдуулан төрийн албан хаагчдыг хариуцсан ажилдаа эзэн болж, иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй, түргэн шуурхай үйлчилж байхыг шаардан ажиллаж байна. Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам”-ыг хэлэлцэн баталлаа. Одоогийн журмаар төсвийн шууд...

ахмадуудын эрхийн талаар
2019-01-23

Монгол улсын Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн тогтоолоор Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэхээр болсон. 1.Нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа болон цэргийн тэтгэврийг 24,000 (хорин дөрвөн мянган) төгрөгөөр, 2. Нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа бүрэн тэтгэврийн болон цэргийн тэтгэврийн доод хэмжээг 310,000 (гурван зуун арван мянган) төгрөгөөр, нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа хувь тэнцүүлэн тогтоосон тэтгэврийн доод хэмжээг 270,000 (хоёр зуун далан мянган)...

шинэчлэн найруулсан хуулийн тухай
2019-01-23

Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай хууль 2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр шинэчлэн найруулан батлагдан 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж байна. Уг хууль нь өмнө үйлчилж байсан согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай хуулинд байсан албадан хөдөлмөрлөхтэй холбоотой бүх зохицуулалтыг хассан. Мөн Албадан эмчлэхтэй холбоотой харилцааг иж бүрэн тусгасан онцлогтой байна....

Хэнтий аймаг дахь ажилтан 2018 оны ажлаараа тэргүүллээ
2018-12-26

ХЭҮКомиссын дотоодын сургалт 2018 оны 12-р сарын 19-21 хүртэл Улаанбаатар хотод явагдсан бөгөөд уг үйл ажиллагааны үеэр 2018 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэж танилцуулсан юм. Хэнтий аймаг дахь ахлах шинжээч Д.Эрдэнэбаясгалан нь 2018 оны хийсэн ажлын үр дүнгээрээ бусад 21 аймгийн ажилтнуудыг манлайлж шилдгээр шалгарав. Өнгөрсөн онд нийтдээ өөрийн аймгаас гадна Дорнод, Сүхбаатар, Дундговь, Дорноговь аймгийн сумдад хүний эрхийн боловсрол олгох ажил, хамтын ажиллагаа, гомдол хянан шалгах,...

"Хөдөлмөрлөх эрх" сургалт зохион байгуулав
2018-12-18

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Төв аймаг дахь мэргэжилтэн аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой хамтран 2018 оны 11 дүгээр сарын 27-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 03-ний өдөр хүртэлх хугацаанд Төв аймгийн баруун бүсийн Бүрэн, Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант, Лүн, Баянхангай сумдын иргэд, төрийн болон төрийн бус байгууллагын ажилтан албан хаагчдад  хүний эрхийн сургалт сурталчилгааны ажил зохион байгууллаа. ...

Хүний эрхийн сургалт зохион байгуулав
2018-12-18

Олон улсын Хүний эрхийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд орон нутгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, Зэвсэгт хүчний салбарын анги нэгтгэлүүдэд бэлтгэгдсэн хүний эрхийн сургагч багш нартайгаа хамтран тухайн байгууллагуудын албан хаагч нарт "Хүний эрхийн тухай ойлголт”, "Хүний эрхэд суурилсан хандлага”, "Эрүүдэн шүүхээс ангид байх эрх” сэдвүүдээр хүний эрхийн сургалт зохион байгуулав....

Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн эсрэг "ЭЕРЭГ БОЛГОЁ" аяны үйл ажиллагааг зохион байгууллаа
2018-12-18

 Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аяны хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлтэстэй хамтран хамтран охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэлтэй тэмцэх "Цагаан Туузтаны аян”-ыг зохион байгууллаа. Арга хэмжээнд Засаг даргын эрхлэх хүрээний төрийн байгууллагын 250 алба хаагчид оролцож дээрх аянд нэгдэж охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг зогсоохыг иргэдэд уриаллаа. Мөн арга хэмжээний үеэр "Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл" сэдвээр сургалт, мэдээлэл...

Шивээ-Овоо ХК-ны уурхайчдад сургалт зохион байгуулав
2018-12-18

  Аймгийн Прокурорын газартай хамтран Шивээ-Овоо ХК-ны хурлын танхимд 2018 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр Шивээ-Овоо ХК-ны алба хаагчдад "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт, Хөдөлмөрлөх эрх, Жендэр ба хүний эрх” зэрэг сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулж, сургалтанд оролцсон иргэдийн сонирхсон асуултад хариулт өгч, гарын авлага, нугалбаруудыг тарааж ажиллалаа....

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК