Увс » Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрхийн Үндэсний Коммис

Ядамцоогийн ХОНГОРЗУЛ - Референт
Утас: 70453222
Цахим шуудан: uvs@mn-nhrc.org
Хаяг: Увс аймаг, Улаангом сум, 3 дугаар баг, Ю.Цэдэнбалын талбайн дэргэд Централ оффисийн нэгдүгээр давхар

Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх цагийн хуваарь


Гариг

Цаг

Даваа

09:00-13:00

14:00-18:00

Мягмар

09:00-13:00

14:00-18:00

Лхагва

09:00-13:00

14:00-18:00

Пүрэв

09:00-13:00

14:00-18:00

Баасан

09:00-13:00

14:00-18:00

Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтан, сэтгүүлчдийг чадавхжуулах бүсчилсэн сургалтуудыг зохион байгууллаа
2018-07-5

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2 дахь хэсэгт зааснаар Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь "Хүний эрхийн талаарх хууль тогтоомж, олон улсын гэрээг олон нийтэд сурталчлах, хүний эрхийн боловсрол олгох үйл ажиллагааг дэмжих” чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг болно. Энэ хүрээнд олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн ажилтан, сэтгүүлчдийн хүний эрхийн боловсролыг дээшлүүлж, үйл ажиллагаандаа хүний эрхэд суурилсан хандлагыг...

2018 оны эхний хагас жилд 4 удаагийн хүний эрхийн сургалт зохион байгуулж 116 хүнийг хамруулжээ
2018-06-22

Комиссын Увс аймаг дахь ажилтан нь 2018 оны эхний хагас жилд 7 цаг 50 минутын хугацаатай 4 удаагийн сургалт, мэдээллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, үүнд 116 хүнийг сургалтанд хамруулсан бол сурталчилгааны ажлын тухайд 16 удаа хүний эрхийн сурталчилгаа, нөлөөллийн ажил зохион байгуулсан байна. Мөн 4 дүн шинжилгээний ажлыг хийж гүйцэтгэн Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийн төслийн хамт боловсруулан Комисст хүргүүлж ажиллажээ....

2018 оны эхний хагас жилд 16 гомдол хүлээн авч шийдвэрлүүлэн 75 хүнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллажээ
2018-06-22

Комиссын Увс аймаг дахь ажилтан нь хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн тухай иргэдээс 16 гомдол бичгээр хүлээн авч Комисст шилжүүлэн шийдвэрлүүлсэн бол биечлэн 59, утсаар 14, цахимаар 2, нийт 75 хүнд 18 эрхийн төрлөөр хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан бөгөөд үүнд нийт 1860 минут буюу 77.5 цаг зарцуулсан байна. 2018 оны эхний хагас жилд иргэдэд өгсөн хууль зүйн зөвлөгөөг эрхийн төрлөөр авч үзвэл: Хөдөлмөрлөх эрх – 25, Хууль зүйн туслалцаа авах эрх – 13, Хүүхдийн эрх – 5, Хохирол нөхөн төлүүлэх эрх –...

2018 оны 6 дугаар сард 9 гомдол хүлээн авч шийдвэрлүүлэн, 7 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллажээ
2018-06-22

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Увс аймаг дахь ажилтан нь 2018 оны 6 дугаар сард биечлэн 5, утсаар 2, нийт 7 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, үүнд 190 минут буюу 3 цаг 10 минут зарцуулж ажиллалаа. Эрхийн төрлөөр авч үзвэл: Хөдөлмөрлөх эрх 2, төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл гомдол гаргах эрх 1, өмчлөх эрх 1, шударга шүүхээр шүүлгэх эрх 1, хохирол нөхөн төлүүлэх эрх 1, эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх, эмнэлгийн тусламж авах эрх 1 тус тус байна. Мөн өмчлөх эрх зөрчигдсөн...

Ажилтнуудаа ялгаварлан гадуурхсан зөрчлийг арилгуулахаар Шаардлага хүргүүллээ
2018-06-15

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Увс аймаг дахь референт Я.Хонгорзулд хандан тус аймгийн иргэдээс ирүүлсэн гомдолд ажиллагаа явуулсаны үндсэн дээр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн Н.Ганбаяр хүний эрхийн зөрчлийг арилгуулахаар 2018 оны 06 дугаар сарын 12-нд Увс аймгийн Засаг даргад хандан Шаардлага хүргүүллээ. Тус Шаардлагыг Та бүхэнд бүрэн эхээр нь толилуулж байна.  ШААРДЛАГА УВС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Д.БАТСАЙХАН ТАНАА Увс аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн...

Дүн шинжилгээ хийсэн илтгэх хуудсыг хүргүүлжээ
2018-06-13

Хөгжлийн бэрхшээлтэй, малчин өрхийн, ядуу эмзэг бүлгийн хүүхэд болон хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдийн сургууль завсардалт ба сурч боловсрох эрхийн төлөв байдлыг судалж дүн шинжилгээ хийсэн илтгэх хуудсыг Комиссын гишүүний Зөвлөмжийн төслийн хамт боловсруулж Комисст хүргүүлсэн. Дүн шинжилгээ хийх хүрээнд Увс аймгийн БСУГ, ХХҮХ, ГБХЗХГ-аас аймгийн хэмжээнд бүртгэгдсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй, малчин өрхийн, ядуу эмзэг бүлгийн, хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдийн судалгаануудыг хүлээн авлаа....

Өсвөр насны хүүхдийн согтуурах, мансуурах, донтох байдлын шалтгаан нөхцлийг судлах дүн шинжилгээний ажил хийгдэж байна
2018-06-13

Комиссын ажлын албаны даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд 2018 оны 6 дугаар сард "өсвөр насны хүүхэд, залуусын согтуурах, мансуурах, донтох байдлын шалтгаан нөхцлийг судалж, Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих" сэдвээр судалгаа, дүн шинжилгээний ажил хийгдэж байна. Дүн шинжилгээний ажлын хүрээнд төлөвлөгөө гарган Увс аймаг дахь Цагдаагийн газар, ЭМГ, Нэгдсэн эмнэлэг, ГБХЗХГ зэрэг байгууллагаас холбогдох судалгаа, мэдээллийг...

2018 оны 6 дугаар сард хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн тухай 9 иргэний гомдол хүлээн авчээ
2018-06-13

2018 оны 6 дугаар сард хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн тухай 9 иргэний гомдлыг бичгээр хүлээн авч Комисст шилжүүлжээ. Уг гомдлыг эрхийн төрлөөр авч үзвэл өмчлөх эрх зөрчигдсөн тухай 8, хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдсөн тухай 1 иргэний гомдол байна. Мөн 2018 оны 6 дугаар сард 9 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгчээ....

2018 оны 5 дугаар сард 14 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, 1 гомдол хүлээн авч шийдвэрлэжээ
2018-06-13

Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын Увс аймаг дахь ажилтан нь 2018 оны 5 дугаар сард биечлэн 10, утсаар 4, нийт 14 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгчээ. Эрхийн төрлөөр авч үзвэл: Хөдөлмөрлөх эрх 9, хууль зүйн туслалцаа авах эрх 1, халдашгүй чөлөөтэй байх эрх 1, хохирол нөхөн төлүүлэх эрх 1, хүүхдийн эрх 1, төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл гомдол гаргах эрх 1 тус тус байна. Хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдсөн тухай 1 гомдол хүлээн авч Комисст шилжүүлэн шийдвэрлүүлжээ....

“Эмч, эмнэлгийн байгууллагын ажилтнуудын хүний эрхийн боловсролыг дээшлүүлэх” сургалт зохион байгуулж байна
2018-05-15

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудын хүний эрхийн боловсролыг дээшлүүлж, эрүүл мэндийн байгууллагын баримталж буй бодлого, хөтөлбөр, хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны бодитой, хүртээмжтэй, нийцтэй, чанартай байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлж, хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэх, Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажсан иргэдийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах эрх, эмч,...

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс орон нутагт

info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК