Ядамцоогийн ХОНГОРЗУЛ - Референт
Утас: 70453222
Цахим шуудан: uvs@mn-nhrc.org
Хаяг: Увс аймаг, Улаангом сум, 3 дугаар баг, Ю.Цэдэнбалын талбайн дэргэд Централ оффисийн нэгдүгээр давхар

Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх цагийн хуваарь


Гариг

Цаг

Даваа

09:00-13:00

14:00-18:00

Мягмар

09:00-13:00

14:00-18:00

Лхагва

09:00-13:00

14:00-18:00

Пүрэв

09:00-13:00

14:00-18:00

Баасан

09:00-13:00

14:00-18:00

Ажилтнуудаа ялгаварлан гадуурхсан зөрчлийг арилгуулахаар Шаардлага хүргүүллээ
2018-06-15

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Увс аймаг дахь референт Я.Хонгорзулд хандан тус аймгийн иргэдээс ирүүлсэн гомдолд ажиллагаа явуулсаны үндсэн дээр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн Н.Ганбаяр хүний эрхийн зөрчлийг арилгуулахаар 2018 оны 06 дугаар сарын 12-нд Увс аймгийн Засаг даргад хандан Шаардлага хүргүүллээ. Тус Шаардлагыг Та бүхэнд бүрэн эхээр нь толилуулж байна.  ШААРДЛАГА УВС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Д.БАТСАЙХАН ТАНАА Увс аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн...

Дүн шинжилгээ хийсэн илтгэх хуудсыг хүргүүлжээ
2018-06-13

Хөгжлийн бэрхшээлтэй, малчин өрхийн, ядуу эмзэг бүлгийн хүүхэд болон хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдийн сургууль завсардалт ба сурч боловсрох эрхийн төлөв байдлыг судалж дүн шинжилгээ хийсэн илтгэх хуудсыг Комиссын гишүүний Зөвлөмжийн төслийн хамт боловсруулж Комисст хүргүүлсэн. Дүн шинжилгээ хийх хүрээнд Увс аймгийн БСУГ, ХХҮХ, ГБХЗХГ-аас аймгийн хэмжээнд бүртгэгдсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй, малчин өрхийн, ядуу эмзэг бүлгийн, хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдийн судалгаануудыг хүлээн авлаа....

Өсвөр насны хүүхдийн согтуурах, мансуурах, донтох байдлын шалтгаан нөхцлийг судлах дүн шинжилгээний ажил хийгдэж байна
2018-06-13

Комиссын ажлын албаны даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд 2018 оны 6 дугаар сард "өсвөр насны хүүхэд, залуусын согтуурах, мансуурах, донтох байдлын шалтгаан нөхцлийг судалж, Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих" сэдвээр судалгаа, дүн шинжилгээний ажил хийгдэж байна. Дүн шинжилгээний ажлын хүрээнд төлөвлөгөө гарган Увс аймаг дахь Цагдаагийн газар, ЭМГ, Нэгдсэн эмнэлэг, ГБХЗХГ зэрэг байгууллагаас холбогдох судалгаа, мэдээллийг...

2018 оны 6 дугаар сард хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн тухай 9 иргэний гомдол хүлээн авчээ
2018-06-13

2018 оны 6 дугаар сард хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн тухай 9 иргэний гомдлыг бичгээр хүлээн авч Комисст шилжүүлжээ. Уг гомдлыг эрхийн төрлөөр авч үзвэл өмчлөх эрх зөрчигдсөн тухай 8, хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдсөн тухай 1 иргэний гомдол байна. Мөн 2018 оны 6 дугаар сард 9 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгчээ....

2018 оны 5 дугаар сард 14 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, 1 гомдол хүлээн авч шийдвэрлэжээ
2018-06-13

Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын Увс аймаг дахь ажилтан нь 2018 оны 5 дугаар сард биечлэн 10, утсаар 4, нийт 14 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгчээ. Эрхийн төрлөөр авч үзвэл: Хөдөлмөрлөх эрх 9, хууль зүйн туслалцаа авах эрх 1, халдашгүй чөлөөтэй байх эрх 1, хохирол нөхөн төлүүлэх эрх 1, хүүхдийн эрх 1, төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл гомдол гаргах эрх 1 тус тус байна. Хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдсөн тухай 1 гомдол хүлээн авч Комисст шилжүүлэн шийдвэрлүүлжээ....

“Эмч, эмнэлгийн байгууллагын ажилтнуудын хүний эрхийн боловсролыг дээшлүүлэх” сургалт зохион байгуулж байна
2018-05-15

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудын хүний эрхийн боловсролыг дээшлүүлж, эрүүл мэндийн байгууллагын баримталж буй бодлого, хөтөлбөр, хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны бодитой, хүртээмжтэй, нийцтэй, чанартай байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлж, хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэх, Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажсан иргэдийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах эрх, эмч,...

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурч боловсрох эрхийн хэрэгжилтийн талаар санал боловсруулж хүргүүлжээ
2018-04-27

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын жилийн болон 4 дүгээр сарын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу тус аймагт байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурч боловсрох эрхийн хэрэгжилтийн талаархи судалгаа, мэдээлэл, түүний дагуу авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал зэргийг аймгийн ЗДТГ, Боловсрол соёл урлагийн газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтэс зэрэг байгууллагаас гаргуулан авч нэгтгэн боловсруулж Комисст хүргүүлжээ....

Сургалт явуулж, хүний эрхийн ном товхимол гардууллаа
2018-04-27

Увс аймаг дахь ШШГА-наас сургалт авах захиалга ирүүлсний дагуу 2018 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдөр тус байгууллагын нийт албан хаагчдад "Хорих ял эдлүүлэх ажиллагаанд хүний эрхийг хангах нь", "Хорих байгууллагатай холбоотой олон улсын гэрээ, конвенц" сэдвээр 1 цагийн хугацаатай сургалт явууллаа. Сургалтанд тус байгууллагын 18 албан хаагч хамрагдлаа. Сургалтын төгөсгөлд "Хорих байгууллагын ажилтнуудад зориулсан олон улсын баримт бичгийн эмхэтгэл" номыг тус байгууллагын дэд дарга бөгөөд Цагдан...

2018 оны 4 дүгээр сард 14 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, 2 гомдол хүлээн авч шийдвэрлүүлжээ
2018-04-27

Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын Увс аймаг дахь ажилтан нь 2018 оны 4 дүгээр сард биечлэн 9, утсаар 5, нийт 14 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, үүнд 5 цаг 10 минут зарцуулж ажиллалаа. Эрхийн төрлөөр авч үзвэл: Хууль зүйн туслалцаа авах эрх 2, хөдөлмөрлөх эрх 3, эд мөнгөний тусламж авах эрх 2, иргэний харъяалалтай байх эрх 1, эвлэлдэн нэгдэх эрх 1, өмчлөх эрх 1, хүүхдийн эрх 1, эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрх 1, төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл гомдол...

“Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 17 дахь илтгэл”-ийг өргөн барилаа
2018-03-30

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2.3 дахь хэсэгт, 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсэгт тус тус заасны дагуу Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь тухайн жилийн хүний эрх, эрх чөлөөний төлөв байдлыг тодорхойлон "Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэл”-ийг жил бүрийн эхний улиралд багтаан УИХ-д өргөн барьдаг. Энэ жилийн илтгэлийг ХЭҮК-оос хийсэн хяналт...

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс орон нутагт

info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК